Rejsevilkår

Pakkerejser generelt

I loven om pakkerejser, defineres en pakkerejse som en kombination af mindst to af følgende elementer:

  • Transport
  • Indkvartering
  • Og/eller en anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

Ydermere skal rejsen være solgt eller markedsført til en samlet pris og have en varighed på mindst 24 timer eller inkludere en overnatning.


Køb af enketydelser

Hvis du kun har købt en flybillet, et hotelophold, en oplevelsestur eller bestilt billeje, er du ikke dækket af loven om pakkrejser. I dette tilfælde optræder Caribia Travels alene som agent for det i tilbuddet anførte flyselskab, hotellet m.v. Det er derfor alene dette eller disse selskaber, som har det overordnede ansvar.


Bestilling & pris

Bestilling

Rejsetilbuddet, som er fremsendt af Caribia Travels, gælder kun, hvis bestillingen af rejsen sker inden for den angivne frist, som findes i tilbuddet, samt hvis flybilletterne er forhåndsreserveret. Bestillingen kan kun foretages direkte hos Caribia Travels. Bestillingen er bindende, når du har accepteret et rejsetilbud. Denne accept sker på e-mail, telefon eller ved indsendelse af bestillingsformularen.

Vær opmærksom på at medmindre andet er nævnt i din henvendelse, så er alle tilbud fra Caribia Travels med udgangspunkt i flybilletter på Economy Class (Økonomiklasse). Du er altid velkommen til at forespørge på opgraderinger både før og efter bestilling af rejsen.

Pris

Priserne i tilbuddet kan kun garanteres ved rettidig betaling. Den totale pris for rejsen inkluderer skatter og afgifter knyttet til de accepterede flybilletter, hoteller og eventuel billeje. Medmindre andet er specificeret i tilbuddet er morgenmad, parkering, anden transport, resort fee, lufthavns- eller andre turistmæssige skatter, eventuelle opgraderinger m.v. ikke en del af totalprisen. Caribia Travels er ikke ansvarlig for at dække sådanne udgifter. Lufthavns- eller andre turistmæssige skatter og gebyrer

I visse lufthavne skal der ved afrejse betales lufthavns- eller andre turistmæssige skatter og gebyrer. Dette er som oftest i lokal valuta. Disse skatter og gebyrer er ikke en del af prisen ved accepteret rejse hos Caribia Travels. Vi oplyser gerne om de skatter, som vi har kendskab til.

Resort Fee og Service Charge

Vær opmærksom på at flere hoteller i USA og i Caribien opkræver en Resort fee. Dette gælder ofte på gængse rejsemål som i Florida, Californien, New York, Bahamas m.fl. Hotelgebyret er obligatorisk og afdækker som oftest brugen af hotellets faciliteter som eksempelvis Wi-Fi, pool, parkering og strandstole. Resort Fee er et lokalt gebyr som opkræves direkte af hotellet.

Caribia Travels dækker ikke og har ikke indflydelse på eventuelle gebyrer, depositum og lignende, som hotellerne opkræver. Eventuelle obligatoriske gebyrer tæller eksempelvis også gallamiddage til juleaften og/eller nytårsaften på enkelte resorts.

De fleste krydstogtrederier tager automatisk betalt for drikkepenge til personalet – den såkaldte “service charge”. De påfører denne på din konto (Sea Pass / ID Card). Denne service charge bliver procentvis delt mellem al personale ombord på skibet. Det gælder både dem du møder til dagligt, men også personale, som du ikke nødvendigvis møder i løbet af krydstogtet.
Service charge er ikke inkluderet i pakkeprisen fra Caribia Travels, medmindre andet er angivet. Det normale beløb er ca. 10-15 USD pr. person pr. dag, men varierer i forhold til krydstogtets varighed og rejserute. Det er vigtigt at være klar over, at det ofte er muligt at regulere beløbet ved at henvende sig til kundeservice ombord på skibet. Hvis du hellere vil give drikkepenge personligt, så kan du også vælge at få det fjernet helt. Caribia Travls anbefaler at betale den oprindelige service charge, da personalet ombord på skibet får en meget lav grundløn og i høj grad lever af drikkepenge.

Bagage

På flyselskapets hjemmesider fremgår det præcis hvor meget bagage I må have med på jeres flyrejse.

Hvis du rejser med specialbagage (surfbræt, golfbag, cykel, etc.), skal dette meddeles Caribia Travels inden afrejse og bestilles mod et pristillæg.

Husk hvis I møder op med mere bagage end jeres billet tillader, vil I ved check-in blive enten afkrævet et højt gebyr for overvægt eller ekstra bagage, eller blive bedt om at efterlade det bagage I har taget for meget med.

Tjek med Caribia Travels eller hos flyselskabet for bagagereglerne for din rejse. Husk altid at mærke din bagage med tydelig navn og adresse.

Prisforhøjelser

Da flyskatter kan være ændret efter tilbuddets fremsættelse, tager vi forbehold for prisforhøjelser som følge heraf.

Tilmeldingsblanket

Ved bestilling, og i enkelte tilfælde før bestilling, udfyldes en tilmeldingsblanket for alle rejsedeltagere på den aktuelle rejse. Tilmeldingsblanketten skal som minimum udfyldes med det fulde navn, som det fremgår af dit pas, samt fødselsdato. Alle navne og fødselsdatoer skal være udfyldt fuldstændigt korrekt.

Kundens forpligtelser ved bestilling

Du er selv forpligtet til at tjekke, at det fulde navn, som det fremgår af passet, er korrekt, og at alle tider/datoer på rejsedokumenterne er i overensstemmelse med det accepterede rejsetilbud. Hvis du finder forkerte oplysninger m.v. skal du kontakte Caribia Travels straks. Forkerte oplysninger kan medføre, at du bliver nægtet adgang på fly, hoteller eller hos andre operatører. Ved bekræftelse af bestillingen godkender du, at informationen er korrekt, og hvis du opdager fejl i bestillingen efter at den er bekræftet, er du selv ansvarlig for eventuelle tab, dette måtte medføre.

Når du insender navne på de rejsende, så skal det gøres direkte på det link, som vi fremsender i tilbuddet.
Bliver navnene sendt i en mail til din rejsekonsulent, så sørg for at skrive navnene, så vi tydeligt kan se, hvad som er “fornavn” og hvad som er “efternavn” i passet. Der er ikke noget der hedder “mellemnavn” i passet. Sendes navnet i ét langt navn uden at specificere, hvad som er “fornavn” og hvad som er “efternavn”, så bliver rejsen booket med ét “efternavn” og det resterende som fornavn, da de fleste mennesker har kun ét efternavn i passet.


Betalingsbetingelser

Hvis ikke andet er aftalt gælder følgende ved bestilling, ved mere end 60 dage til påbegyndt afrejsedato.

Kunden indbetaler normalt et depositum på minumum 50% af totalsummen. Depositum skal dog som minimum dække omkostningerne for flybilletter og evt. krydstogt for samtlige rejsende.

Depositum skal betales ved bestilling af rejsen. Den ansvarlige for bestilling og, indbetaling er den person, som står i adressefeltet på bestillingsbekræftelse og billet.

Restbeløbet skal være Caribia Travels i hænde senest 60 dage før afrejsedato. Hvis rejsens varighed eller andre særlige omstændigheder betinger det, kan restbeløbet kræves indbetalt tidligere.

Hvis ikke andet er aftalt, gælder følgende ved bestilling mindre end 60 dage til påbegyndt afrejsedato.

Ved bestilling af en rejse, hvor afrejsedato er mindre end 60 dage frem i tiden, skal totalsummen for rejsen betales ved accept af rejsen.

Caribia Travels har ret til at annullere købet ved væsentlig misligholdelse fra den rejsendes side, herunder ved eksempelvis forsinket betaling.


Rejsedokumenter

Samlet rejsedokument

Når Caribia Travels bekræfter, at depositum er betalt, og Caribia Travels har modtaget alle vouchers og elektroniske flybilletter fra underleverandørerne, vil et samlet rejsedokument med bookingreference blive fremsendt elektronisk senest 10 dage inden afrejse.

Efter at have modtaget rejsedokumentet er kunden forpligtet til straks at kontrollere at oplysningerne heri er korrekte. Det er specielt vigtigt, at flybilletterne kontrolleres grundigt. For- og efternavn på dinerejsedokumenter skal stå nøjagtigt som i dit pas. Rute, flynummer, rejsedage og tidspunkter skal være korrekte, og er ene og alene dit ansvar. Såfremt der er forskel på oplysningerne i rejsedokumenterne og det accepterede rejsetilbud, skal Caribia Travels straks kontaktes, så fejl kan rettes.

Ukorrekte oplysninger kan medføre afvisning ved check-in i lufthavnen, afvisning af hotelvouchers samt hos andre operatører. Du bærer selv ansvaret for de følger og eventuelle omkostninger, som de ukorrekte oplysninger kan medføre.

Elektroniske billetter

Samtlige flyselskaber tilbyder kun elektroniske billetter. Det betyder, at du rejser uden fysiske billetter, men bruger pas samt e-tickets som dokumentation på rejsen. Du er selv ansvarlig for, at navnet på de elektroniske billetter stemmer overens med navnet i dit pas.

Sammensatte flybilletter

Har du købt en flybillet som er sammensat af to eller flere individuelle flyselskaber med hver sit billetnummer, betragtes disse som uafhængige af hinanden. Det vil sige, at hvis du ved flyskift fra et selskab til et andet kommer ud for forsinkelser eller på anden måde mister din flyforbindelse, er det hverken Caribia Travels eller det pågældende flyselskab som påtager sig ansvaret for ekstra omkostninger for nye billetter, overnatninger m.v


Visum, vacciner og sundhedsmæssige forbehold

Kundens forpligtelser

Alle vores kunder og rejsende er selv ansvarlige for forbehold tilknyttet gyldigt pas, visum, indrejsetilladelse til USA (godkendt ESTA ansøgning), sundhedsmæssige forhold, vaccinationer m.v., som må opfyldes, for at rejsen kan gennemføres. Hvis ikke en rejse kan gennemføres på grund af sådanne forhold, har kunden ikke ret til tilbagebetaling, refusion eller erstatning for uudnyttede ydelser. Caribia Travels har i sådanne situationer ret til at opkræve betaling for den totale sum vedrørende rejsen. Dette gælder også for ydelser, som er bestilt, hvis kunden udebliver fra en rejse eller på anden vis måtte undlade at benytte sig af tjenester, som er inkluderet i rejsens pris.


Ændringer

Kundens ret til ændringer

En ændring af en allerede bekræftet rejse vil medføre et gebyr på 1.000 kr. pr. person, medmindre andet er angivet, såfremt den ønskede ændring er mulig at gennemføre.

Hvis kundens ønskede ændring resulterer i, at Caribia Travels skal hæfte overfor tredjepart, skal kunden dække Caribia Travels’ omkostninger hertil.

Caribia Travels har ikke ret til at ændre flybilletter hos flyselskaberne, og flybilletter kan derfor ikke ændres. Dette gælder for samtlige flybilletter bestilt gennem Caribia Travels, både som enkeltydelser og som del af en pakkerejse.

Vær opmærksom på, at en tur/retur billet ofte anses som en sammenhængende rejse. Flyselskabet vil derfor kunne annullere din billet, hvis du ikke møder op til afrejsen, så du ikke kan benytte dig af hjemrejsen. Dette gælder også, hvis du har en billet med flere stop inkluderet, som er udstedt på ét flynummer. Møder du ikke op til en af flyafgangene, risikerer du, at de resterende flyafgange bliver annulleret, fordi flyselskabet antager, at du ikke skal rejse videre.

Ændringer foretaget af flyselskaberne

Flyselskaberne har ret til at foretage tidsmæssige ændringer. Det gælder også, efter at billetterne er udstedt. I sådanne tilfælde er flyselskaberne ansvarlige for at fremkomme med alternative ruter. Caribia Travels er ikke ansvarlige for sådanne ændringer, men er forpligtet til at informere dig om disse før afrejse og vil, så langt det kan lade sig gøre, assistere dig med at finde frem til en acceptabel rejserute. Caribia Travels opererer kun som agent for flyselskaberne og er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger, som påføres den rejsende som følge af sådanne ændringer. Det samme gælder i tilfælde af, at flyselskabet annullerer eller ændrer bestillingen. Eventuelle ændringer, som flyselskaberne foretager, efter du er afrejst fra Danmark, vil du blive informeret om online, når du tjekker din rejserute. Caribia Travels anbefaler alle rejsende at tjekke sin rejserute senest dagen før afrejse.

Caribia Travels’ rettigheder og forpligtelser ved ændringer

Ændres en pakkerejse eller andre ydelser købt gennem Caribia Travels før rejsen er påbegyndt, vil Caribia Travels så hurtigt som muligt give kunden besked om dette.

Hvis Caribia Travels ændrer en pakkerejse, uden kunden selv er helt eller delvist skyld heri har kunden ret til at kræve prisnedslag, hvis ændringerne giver grundlag herfor, medmindre:

  • 1) aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes kundens egne forhold,
  • 2) aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af arrangøren eller nogen, arrangøren er ansvarlig for, eller
  • 3) aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som arrangøren eller nogen, arrangøren er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

Hvis den nye pakkerejse er dyrere end den oprindelige, skal den rejsende betale differencen. Er rejsen blevet billigere end den oprindelige, kan kunden kræve differencen tilbagebetalt.

Har den rejsende ikke påbegrebet sig af retten til prisafslag inden 3 dage efter, at underretning om ændringerne er kommet frem, mister kunden retten til at kræve prisnedslag. Hvis specielle omstændigheder fører til, at fristen ikke kan overholdes, forpligter den rejsende sig til at give besked så snart som muligt og inden for rimelig tidsramme. Eventuelle ændringer vil blive meddelt den rejsende på e-mail.

Vi tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer, som måtte opstå efter at rejsetilbuddet er accepteret.


Afbestilling

Kundens rettigheder og forpligtelser ved afbestilling

Hvis kunden afbestiller en pakkerejse (dette gælder ikke flybilletter og eventuelle krydstogter), samt rejseydelser der kun indeholder billeje, hotelophold eller oplevelsesture arrangeret af Caribia Travels, når der er mere end 60 dage til afrejsedatoen, mister kunden depositumet. Såfremt kunden afbestiller rejsen med mere end 60 dage til afrejsedatoen for dele eller hele rejsefølget, men afbestillingsvilkårene er anderledes grundet en eller flere leverandørers betingelser, så forbeholder Caribia Travels sig retten til at opkræve hele rejsens betaling for at opfylde disse betingelser.

Hvis kunden afbestiller en pakkerejse (dette gælder ikke flybilletter og eventuelle krydstogter), samt rejseydelser der kun indeholder billeje, hotelophold eller oplevelsesture arrangeret af Caribia Travels, når der er mindre end 60 dage til afrejsedatoen, mister kunden hele totalsummen, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Caribia Travels har ingen afbestillingsret for fly- og krydstogtbilletter. Efter at have accepteret rejsetilbuddet fra Caribia Travels, kan fly- og krydstogtbilletter derfor ikke afbestilles af kunden. Dette gælder både fly- og krydstogtbilletter, som er en del af en pakkerejse, og fly- og krydstogtbilletter, som er købt som enkeltydelser gennem Caribia Travels.

Hvis kundens bestilling omfatter flere rejsedeltagere, og den aftalte totalpris giver rabatter eller prisafslag knyttet op på deltagerantallet, vil grundlaget for sådanne rabatter eller prisafslag kunne forsvinde, hvis nogle af rejsedeltagerne afbestiller deres deltagelse i rejsen. Ved sådanne afbestillinger, der berettiger til refusion, vil Caribia Travels refundere den forholdsmæssige andel af den aftalte/betalte pris til de, som afbestiller, og kræve en eventuel merpris som følge af bortfaldne rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de øvrige deltagere.

Caribia Travels har ret til at overføre de øvrige rejsende til anden indkvartering, som passer bedre til det lavere deltagerantal. Retten til sådanne flytninger er betinget af, at flytningen ikke forringer kvaliteten af den valgte pakkerejse.

Hvis kundens afbestilling resulterer i, at Caribia Travels skal betale et gebyr til tredjepart, vil kundens afbestillingsret være betinget af betaling af omkostningerne hertil.

Kunden forpligter sig til at underrette Caribia Travels samt kundens eget forsikringsselskab, hvis en afbestilling bliver aktuel. Underretningen skal ske snarest muligt efter at afbestillingsbegivenheden er indtruffet.

Caribia Travels’ rettigheder og forpligtelser ved afbestilling

Aflyses en pakkerejse eller andre ydelser købt alene gennem Caribia Travels før rejsen er påbegyndt, skal kunden så snart muligt have skriftlig besked om dette.

Hvis Caribia Travels ser sig nødsaget til at aflyse en pakkerejse, uden at kunden selv er helt eller delvist skyld i dette, skal Caribia Travels refundere samtlige indbetalinger, som gælder den aktuelle rejse. Ved specifikke situationer såsom force majeure (naturkatastrofer som orkanødelæggelser el. lign., så kan der være forlænget behandlingstid ift. tilbagebetalinger).

Alternativt har kunden ret til at deltage i en anden pakkerejse, hvis Caribia Travels kan tilbyde dette. Hvis den nye pakkerejse er dyrere end den oprindelige, skal den rejsende betale differencen. Er rejsen blevet billigere end den oprindelige, kan kunden kræve differencen tilbagebetalt.

Har den rejsende ikke påbegrebet sig af retten til prisafslag inden 3 dage efter at underretning om aflysning er kommet frem, mister kunden retten til at kræve prisnedslag på den nye pakkerejse. Hvis specielle omstændigheder fører til, at fristen ikke kan overholdes, forpligter den rejsende sig til at give besked så snart som muligt og inden for rimelig tidsramme.

Vi tager forbehold for trykfejl og eventuelle afbestillinger, som måtte opstå efter at rejsetilbuddet er accepteret.

Hvis du kun har købt en flybillet, et hotelophold, en oplevelsestur eller bestilt billeje, er du ikke dækket af loven om pakkrejser. I dette tilfælde optræder Caribia Travels alene som agent for det i tilbuddet anførte flyselskab, hotellet m.v. Det er derfor alene dette eller disse selskaber, som har det overordnede ansvar.

Force Majeure

Caribia Travels kan annullere en rejse uden erstatningsansvar, hvis rejsen ikke kan gennemføres som følge af hindringer, som ligger uden for Caribia Travels’ kontrol, og som Caribia Travels ikke kunne have taget højde for, da aftalen blev indgået, og som hverken Caribia Travels selv eller nogle af selskabets operatører har kunnet afværge. Sådanne hindringer kan efter omstændighederne være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige og smitsomme sygdomme eller andre begivenheder, som kan ligestilles med disse.

Caribia Travels forpligter sig i så fald til at refundere de indbetalinger, som kunden har foretaget på den aktuelle rejse. Forlænget behandlingstid kan forekomme.

Alternativt har kunden ret til at deltage i en anden pakkerejse, hvis Caribia Travels kan tilbyde dette. Hvis den nye pakkerejse er dyrere end den oprindelige, skal den rejsende betale differencen. Er rejsen blevet billigere end den oprindelige, kan kunden kræve differencen tilbagebetalt.

Kunden har ret til at afbestille en pakkerejse og få refunderet de indbetalte beløb for den aktuelle rejse, hvis der på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed heraf indenfor de sidste 14 dage før pakkerejsens start konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige og smitsomme sygdomme eller andre begivenheder, som må ligestilles med disse, når der er rimelig grund til at antage, at forholdene vil være de samme, når pakkerejsen efter aftalen skal gennemføres.

Retten til afbestilling gælder tilsvarende, hvis begivenhederne indtræder på eller langs rejseruten, og de indebærer en reel risiko for kunden.

Krav om refusion af betaling for enkeltydelser, som ikke er en del af pakkerejsen, må, hvis betalingen for disse ydelser allerede er videreformidlet til den aktuelle tjenesteleverandør af Caribia Travels, rettes til den aktuelle tjenesteleverandør på aftaleretsligt grundlag.

Retten til afbestilling efter dette punkt gælder ikke, hvis kunden kendte eller burde kende til omstændighederne, da han indgik aftalen om købet af rejsen.

Ovenstående regler er dog ikke gældende, såfremt kunden kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller særlige risici ved bestillingen. Det samme er gældende, såfremt begivenheden er almindelig kendt.

Kunden kan ikke afbestille rejsen vederlagsfrit tidligere end 14 dage før afrejse, I det tilfælde gælder de almindelige afbestillingsregler.

Ovenstående forhold skal være fastslået eller dokumenteret på en tilstrækkelig objektiv måde, fx af Udenrigsministeriet, som skal fraråde indrejse til det pågældende rejsemål. Rygter m.v. opfylder på ingen måde dette krav.


Rejse- og afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring

Caribia Travels anbefaler alle rejsende at tegne en afbestilingsforsikring gældende ved sygdom m.v. Caribia Travels kan tilbyde en afbestillingsforsikring gennem Gouda. Vær opmærksom på, at denne skal bestilles samtidig med bestilling af rejsen.

Prisen for afbestillingsforsikringen udgør 6% af rejsens pris. Afbestillingsforsikringen er ikke refunderbar. Afbestillingsforsikringen dækker omkostninger forbundet med afbestilling grundet uforudset sygdom, ulykkesskade eller død hos den rejsendes selv, rejsefølge, kunden husstand eller nærmeste familie (ægtefælle, samboer, børn, forældre, svigerforældre eller søskende), som hindrer eller gør det vanskeligt for den rejsende at gennemføre rejsen. Kravet ved afbestillingen rettes til den rejsendes forsikringsselskab.

Den rejsende forpligter sig til at underrette Caribia Travels samt kundens eget forsikringsselskab om eventuel skade m.v., så snart det er muligt, efter at skaden er indtruffet f.eks. ved alvorlig sygdom eller ulykkeshændelse. Alle dokumenter skal derefter sendes til forsikringsselskabet. Hvis kunden ikke har en afbestillingsforsikringen må kunden selv dække de forbundne omkostninger. Vær opmærksom på, at hvis hjemrejsen ændres til en senere dato end den oprindeligt planlagte, så skal rejse- og afbestillingsforsikringen eventuelt forlænges tilsvarende.

Dette er den rejsendes ansvar alene.

Rejseforsikring

Caribia Travels anbefaler også alle vore kunder og rejsende at tegne en rejseforsikring. Den dækker bl.a. ved ulykker, død, behandling af sygdom, hjemtransport og tab af eller skade på bagage. Hvis du allerede har en forsikring, anbefaler vi dig at tjekke dækningen med dit forsikringsselskab eller kreditkortselskab. Caribia Travels kan tilbyde vore kunder og rejsende en rejseforsikring gennem Gouda.

Betingelsene for rejse- og afbestillingsforsikringerne fremgår af forsikringsselskabets forsikringsvilkår, som du finder på deres hjemmeside.

Den rejsende forpligter sig til at underrette Caribia Travels samt kundens eget forsikringsselskab om eventuel skade m.v., så snart det er muligt, efter at skaden er indtruffet f.eks. ved alvorlig sygdom eller ulykkeshændelse. Alle dokumenter skal derefter sendes til forsikringsselskabet. Hvis kunden ikke har en rejseforsikring må kunden selv dække de forbundne omkostninger. Vær opmærksom på, at hvis hjemrejsen ændres til en senere dato end den oprindeligt planlagte, så skal rejse- og afbestillingsforsikringen eventuelt forlænges tilsvarende.

Dette er den rejsendes ansvar alene.


Tavhedspligt

Caribia Travels har almindelig tavshedspligt om kundeforhold. Uden en bookingreference kan hverken familie, venner eller andre få udleveret oplysninger om kundens rejse. Vi anbefaler derfor alle vor rejsende at efterlade eventuelle kopier af rejsedokumenter til de personer, som eventuelt vil skulle kunne kontakte rejsebureauet på rejsen.


Reklamation

Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig efter punkt 5. b) i disse vilkår til straks at kontrollere, at det modtagne rejsedokument stemmer ovens med det accepterede tilbud. Hvis der er fejl eller mangler i dokumentet, skal Caribia Travels kontaktes med det samme, så det kan blive rettet.

Fejl og mangler efter afrejse

Hvis pakkerejsen allerede er startet, og hvis kunden oplever fejl og mangler i forhold til det aftalte rejseforløb, må Caribia Travels og de lokale operatører, det vedrører, straks kontaktes. Caribia Travels vil forsøge at hjælpe vor rejsende, så godt som det er muligt i situationen. Hvis du ikke har kontaktet den lokale operatør eller givet os tydelig besked under opholdet, vil dette kunne reducere muligheden for en eventuel refusion eller kompensation. Afhjælpes fejl og mangler ikke på tilfredsstillende vis på destinationen, skal kunden kontakte Caribia Travels på telefon eller e-mail kontakt@caribia.dk.

Dokumentation for fejl og mangler

Ved reklamation af eventuelle fejl og mangler på rejsen forpligter kunden sig til at fremsende disse denne senest 14 dage efter hjemkomst. Vi anbefaler dig derfor at sende os mest mulig dokumentation for forholdet, som eksempelvis billeder og kvitteringer m.v. Dette kan reducere behandlingstiden. Caribia Travels er medlem af rejsegarantifonden. Vi hører meget gerne fra dig om dine oplevelser på rejsen. Både ris og ros er vigtigt for at vi kan tilbyde den bedste service. Ved reklamationer som gælder enkeltydelser, såsom flybilletter, hotelophold, billeje, krydstogt eller oplevelsesture, skal reklamationen ske direkte til den aktuelle operatør. Caribia Travels opererer kun som agent for disse operatører, og er altså ikke ansvarlig for ændringer, aflysninger, mangler m.v.

Sagsbehandling

Ved reklamation skal den rejsende gøres opmærksom på klageproceduren, og hvis kundens reklamation/krav ikke bliver imødekommet, eller hvis parterne ikke bliver enige, så kan sagen indbringes for Reklamationsnævnet for Pakkerejser.


Øvrige betingelser

Caribia Travels tager forbehold for eventuelle trykfejl

  • Trelde Næsvej 95, 7000 Fredericia 
  • CVR: 37555495
  • Tlf: 71 74 72 71
  • Alle ugens dage fra kl. 10-22
© 2020 caribia.dk - Alle priser og informationer er vejledende og vi tager forbehold for fejl, prisstigninger, ændringer og udsolgte elementer (fly, krydstogt, hoteller mm.) Medlem af Rejsegarantifonden (Reg.nr 2688)